TİCARET ve ŞİRKETLER HUKUKU

TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU

•Ticari Davalar ve Arabuluculuk Toplantılarında etkin taraf vekilliği.

•Çek ve Kambiyo Hukuku

•Ticari Sözleşmeler

•Şirket genel kurul toplantılarının yapılması.

•Sermaye artırımları/indirimleri.

•Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında danışmanlık.

•Haksız rekabetin önlenmesi, tüketici mevzuatı kapsamında danışmanlık.

-->