İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

•İş Davaları Zorunlu Arabuluculuk Etkili Taraf Vekilliği

•İşçi Alacakları ve Tazminat Davaları

•İşveren Vekilliği ve Sözleşmelerin Düzenlenmesi

•Sözleşmenin feshi ve işten çıkarma konularının sulh veya dava yolu ile halli.

•İş kazası ve hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında danışmanlık ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi çalışmalarının sağlanması.

•Her somut duruma özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması.

•İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ve İşsizlik Sigortası kanunundan doğan yükümlülüklere ilişkin eğitim hizmetlerinin sunulması.