İCRA İFLAS HUKUKU

İCRA İFLAS HUKUKU

•Alacağın tahsili amaçlı icra ve iflas takipleri.

•Konkordato.

•İpotek ve Rehin Takipleri.

•Rücu Takip İşlemleri.

•Tasarrufun İptali Davaları.

•Bankaların kredi sözleşmelerinden doğan ihtilaflarının çözümlenmesi.

•Takip Hukukundan kaynaklanan ceza davaları.

-->