HİZMETLERİMİZ

AİLE HUKUKU

• Boşanma ve soybağı davalarının yürütülmesi.

• Anlaşmalı boşanmalarda protokol düzenlenmesi ve yürütülmesi.

• Çekişmeli boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat taleplerinin sunulması.

• Boşanmadan sonra mal varlığı tasfiyesinin yürütülmesi.

• Velayet ve nafaka hükümlerine aykırı davranılmasına karşı hukuki çözüm yolları üretilmesi.

• Aile içi şiddet ve benzeri hallerde tedbir kararı alınması.

• Evlat edinmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü.

• Evlenecek taraflar arasında yapılacak malvarlığı sözleşmeleri hakkında danışmanlık hizmeti sağlanması.

• Nişanlanmanın sona ermesinden kaynaklanan ihtilafların çözülmesi.

• Aile Mahkemelerinde görülen tüm uyuşmazlıkların çözümü.

• Aile hukuku alanında tüm mevzuatın güncelliğinin takibi.

İCRA İFLAS HUKUKU

•Alacağın tahsili amaçlı icra ve iflas takipleri.

•Konkordato.

•İpotek ve Rehin Takipleri.

•Rücu Takip İşlemleri.

•Tasarrufun İptali Davaları.

•Bankaların kredi sözleşmelerinden doğan ihtilaflarının çözümlenmesi.

•Takip Hukukundan kaynaklanan ceza davaları.

TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU

•Ticari Davalar ve Arabuluculuk Toplantılarında etkin taraf vekilliği.

•Çek ve Kambiyo Hukuku

•Ticari Sözleşmeler

•Şirket genel kurul toplantılarının yapılması.

•Sermaye artırımları/indirimleri.

•Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında danışmanlık.

•Haksız rekabetin önlenmesi, tüketici mevzuatı kapsamında danışmanlık.

TÜKETİCİ HUKUKU

•Alım Satım Sözleşmeleri

•Tüketici hukuku alanında tüm mevzuatın güncelliğinin takibi.

•Tüketici Hakem Heyeti nezdinde yapılacak işlemler.

•Tüketicinin şikayetlerine karşı hukuki çözüm yolları üretmek.

•Satıcı ile alıcı arasında yapılacak sulh görüşmeleri, protokole bağlanması.

•Ayıplı mal ya da ayıplı hizmetten kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü.

•Tüketici ve Ticaret Mahkemelerinde görülen uyuşmazlıkların çözümü.

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

•İş Davaları Zorunlu Arabuluculuk Etkili Taraf Vekilliği

•İşçi Alacakları ve Tazminat Davaları

•İşveren Vekilliği ve Sözleşmelerin Düzenlenmesi

•Sözleşmenin feshi ve işten çıkarma konularının sulh veya dava yolu ile halli.

•İş kazası ve hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında danışmanlık ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi çalışmalarının sağlanması.

•Her somut duruma özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması.

•İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ve İşsizlik Sigortası kanunundan doğan yükümlülüklere ilişkin eğitim hizmetlerinin sunulması.